Ustav

Jamiyat ustavi – 2022 yil

 

Korhona 2017-yilga ustavi elektron versiyasi yuklab olish

ustavga qo’shimcha o’zgartishlar kiritilganligi to’g’risida ilova:

устав устав 001 устав 002